Noon
Solgt
Størrelse: 35 x 20 x 25
Beskrivelse: matr/teknik: Modeleret efter levende model derefter støbt i bronze.
35.000

Sommer 2019 var jeg i hele juli på arbejdsophold /residency i Finland på kunstcentret Järvilinna sammen med en skrivende ven. 

Järvilinna er et område i Finland - ja nærmest en park - hvor mange finske kunstnere bor og arbejder med deres kunst. Det er ejet af en fond. Der findes sådanne 3 steder i Finland. Den gamle herregård Järvilinna ligger i Leppävesi, Laukaa, i et malerisk sølandskab.


Som kunstner og forfatter kan du få et arbejdsophold og jeg arbejdede derfor hele juli måned det år i Finland. Det var dejligt at komme væk fra Danmark især fordi jeg blev stalket af mange mænd på det tidspunkt. Alvoren kan nok ses i min kunst. Der var mange ting at tænke over og tage stilling til på denne første rejse til Finland så den var virkelig nødvendig og gavnlig for mig selv og min kunst.


Finnerne er søde og imødekommende og rigtig mange er gode til engelsk. Opholdet har medført at jeg holdt en sommerudstilling på Järvilinna kunstcenter under opholdet og skal tilbage for at udstille mere. Det har også givet mig nogle kunstneriske kontakter i Finland som jeg kan bruge.


Under opholdet skabte jeg denne bronzeskulptur Noon. Noon fordi jeg og den finske støber altid mødtes til middag - Noon. Den er støbt i bronze efter en figur moddeleret op af ler. Når Noon har fået sin egen side er det fordi jeg regner med at der vil komme flere. Jeg skal til Finland igen for at udstille og lave en bronce mere. Det er planlagt at jeg skal støbe til efteråret i Jylland. Indtil nu har Noon en udelt førsteplads her på siden.

ENG: In the summer of 2019, I was on a work stay / residency in Finland at the Järvilinna Art Center throughout July with a writing friend. Järvilinna is an area in Finland - almost a park - where many Finnish artists live and work with their art. It is owned by a fund. There are such 3 places in Finland. The old manor house Järvilinna is located in Leppävesi, Laukaa, in a picturesque lake landscape. As an artist and writer you can get a work stay and I therefore worked all of July in Finland.


It was nice to get away from Denmark especially because I was stalked by many men at the time. The seriousness can probably be seen in my art. There were many things to think about and consider on this first trip to Finland so it was really necessary and beneficial for myself and my art. The Finns are sweet and welcoming and many are good at English. The stay has meant that I held a summer exhibition at Järvilinna Art Center during my stay and will be back to exhibit more. It has also given me some artistic contacts here in Finland that I can use.


During my stay, I created this bronze sculpture Noon. Noon because me and the Finnish artist always met for dinner - Noon. It is cast in bronze after a figure modeled on clay. When Noon has got its own page, it's because I expect more to come. I'm going to Finland again to exhibit and make one more bronze. So far, Noon has an undivided first place on this page.

Copyright


This site is protected by copyright. The images may not be copied, displayed or edited without prior agreement. If in doubt, please contact me by email.


©Copyright 2000-2019. All Rights Reserved. Lotte Kjoeller - E-mail Lk@Lk-kunst.dk. It is not allowed to steal photos from this page without permission. Theft is punishable!


”Kopiering fra denne hjemmeside og mine 3 blogs må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen”. Kontakt mig her: Lk@Lk-kunst.dk