Up:

The bathing. Size: h: 33 b: 38 d: 24.

Matr / Tech: Modified by living model in stoneware with chamotte.

Glazed with 2 kinds of glaze. Base of natural stone.

Jeg tror på, at det at forme tre dimensionelle skulpturer, også hjælper mig som billedkunstner. Jeg lavede min første skulptur 1995. Mine Skulpturer er altid skabt i dualismen mellem kunstneren og den levende model. De er udtryk for ”den stumme samtale” mellem kunstneren og hendes muse.


Skulpturerne er alle modelleret direkte efter det levende menneske, som regel i en stærk stentøjsler med chamotte, eller hvid porcelænsler, derefter brændt, og nogle gange glaseret (eller glaseret med glasur efter egen opskrift). Skulpturerne er ret hårdføre og går ikke let i stykker.


Jeg modellerer mine skulpturer op fra lerets grundform, og lader leret som er et levende, organisk materiale, selv bestemme præcis hvordan resultatet bliver. Det er ikke altid, jeg glaserer mine skulpturer, da brændt ler som ren, mat og ru flade også er smuk. Jeg kombinerer forskellige materialer fx sten og ler, og opnår på den måde et sammenspil mellem de forskellige typer af overflader.


Faktisk har mine skulpturer gjort sig så meget bemærket, at jeg er nævnt med 5 skulpturer i Ane & Annimi Holst-Schmidts opslagsværk ”Dansk Keramik”, og nævnt i Kunstavisen hvor der blev skrevet at de ”…udtrykker en markant sanselighed kombineret med eftertænksomhed.” citat: Lise Lotte Blom 2008.  Så nyd dem selv!

Left: Lotte Kjoeller moddeling a stoneware sculpture


English:

I believe that shaping three dimensional sculptures also helps me as a visual artist. I made my first sculpture in 1995. My Sculptures are always created in the dualism between the artist and the living model. They are expressions of "the dumb conversation" between the artist and her museum.


The sculptures are all modeled directly after the living person, usually in a strong stonecutter with chamotte, or white porcelain, then roasted, and sometimes glazed (or glazed with icing according to your own recipe). The sculptures are quite hardy and do not break easily.


I model my sculptures from the basic form of the clay, and let the clay, which is a living, organic material, even decide exactly how the result will be. It's not always, I'm glassing my sculptures, when burned laughs as clean, food and rough flat are also beautiful. I combine different materials eg stone and clay, thus achieving a combination of the different types of surfaces.


In fact, my sculptures have made so much remark that I am mentioned with 5 sculptures in Ane & Annimi Holst-Schmidt's reference book "Danish Ceramics", and mentioned in the Kunstavisen where it was written that "... expresses a marked sense of sense combined with thoughtfulness. "Quote: Lise Lotte Blom 2008. So enjoy yourself!

Copyright


This site is protected by copyright. The images may not be copied, displayed or edited without prior agreement. If in doubt, please contact me by email.


©Copyright 2000-2019. All Rights Reserved. Lotte Kjoeller - E-mail Lk@Lk-kunst.dk. It is not allowed to steal photos from this page without permission. Theft is punishable!


”Kopiering fra denne hjemmeside og mine 3 blogs må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen”. Kontakt mig her: Lk@Lk-kunst.dk